Bugfix logo

Skoleprosjekt - Zipp

I dette skoleprosjektet var det DNB som var kunde. Her skulle vi som gruppe utvikle en applikasjon for genereasjon Z. I arbeidet med appen hadde vi grundige avsenderanalyser og målgruppeanalyser før vi satte sammen skisser som senere ble utviklet til en kodet applikasjon. Jeg fungerte i dette prosjektet som interaksjonsdesigner der jeg var med på å både utvikle design, men også brukerteste og gjøre innsiktsarbeid.

På muntlig eksamen stilte hele teamet opp i "ZIPP-IT" T-skjorter. Vi var en av de heldige gruppene som DNB ønsket å besøke på muntlig eksamen. Vi fikk toppkarakter, og feiret selvsagt innsatsen med drinker!

Dette prosjektet var et iterativt kreativt prosjekt hvor et team satt sammen av ulike fagfelt skulle lage et produkt for DNB. Vi jobbet derfor i Scrum-rammeverket. Jeg fungerte som Scrum-master, og hadde derfor ansvar for at alle i teamet til enhver tid hadde en oppgave å jobbe med. Jeg hadde også ansvar for at SCRUM som rammeverk ble fulgt. Eksempelvis hadde vi "daily standup" hver dag, og "sprint review" i slutten av hver sprint. Det var også viktig for meg at alle i teamet ikke bare jobbet med oppgaver de trivdes med, men også følte eierskap til produktet.

Collage of pictures taken for the student blog

Innsiktsarbeid

For å kunne lage et produkt som ikke bare ser bra ut, men som også dekker målgruppens behov, er man nødt til å gjøre grundig målgruppeanalyse. I arbeidet med dette prosjektet gjennomførte vi spørreundersøkelser der vi stilte spørsmål om alt fra bankvaner og budsjett til tekniske preferanser. Blant annet fant vi ut at svært få undommer førte budsjett - noe vi ønsket å endre på. Vi fant også ut at generasjon Z bruker lite tid på å lese tekster, men heller ønsker å kommuniserer med bilder og ikoner. Applikasjonen er derfor bygd opp på nettopp dette.

picture of logo

Design

Jeg kan si med en gang at Balsamiq ikke er mitt favorittverktøy, men jeg ser virkelig verdien av å lage raske skisser som kan brukertestes tidlig. Man bruker minimalt med tid på å sjekke om en idé er god nok, og man viser tydlige at en skisse er en skisse, og ikke et endelig produkt. Da er det ingen, verken kunde eller utviklere, som er redde for å komme med nye ideer og forbedringer.
- Det er dette som er viktig i en iterativ designprosess.