Bugfix logo

Bachelorprosjekt - Xlayer

Bacheloroppgaven på Westerdals Oslo ACT skriver jeg sammen med fire medstudenter hos Runestone Interactive. Der har vi fått i oppdrag å lage en prototype for et av deres spennende prosjekter innen Mixed Reality. Vi jobber med både design og Unity for å lage en interaktiv prototype i Microsofts nye brille; Hololens.

Mixed Reality skiller seg fra VR da den ikke blokkerer virkeligheten, men heller blander virtuelle objekter med virkeligheten. Det skiller seg også fra AR, der du ser "virkeligheten" igjennom en skjerm. I Hololens brukes skjermen kun til de virtuelle objektene.

Sprint review med produkteier, Frank (nærmest f.v).

På skolen har vi lært mye om skjermbasert design. Hvordan lage brukervennlige løsninger for målgruppen i en applikasjon eller på et nettsted. Da vi tok på oss dette prosjektet, ble vi derfor nødt til å bruke denne kunnskapen på en ny måte. I skjermbassert design er ofte skjermen i seg selv det som lager begrensninger for designet. I dette prosjektet var mangelen på skjerm plutselig en utfordring.

Brukervennlighetsmålet "sikkerhet" fikk også nytt liv i dette prosjektet. Ofte handler sikkerhet om at deisgnet skal sikre at brukeren ikke gjør feil. I dette prosjektet handlet det også om at brukeren ikke skulle få fysiske skader ved å bruke brillen. Vi har derfor undersøkt de ergonomiske utfordringene ved Hololens, og tilpasset designet deretter.

I Hololens peker man med "gaze". Det vil si at "musepekeren" i Hololens rett og slett er nesa di. Det gjelder derfor å lage store nok knapper til at brukeren klarer å holde hodet stille nok til å treffe. Man kan deretter bruke håndbevegelse, stemmekommando eller fjernkontroll for å trykke.

Det var nødvendig å kontinuerlig teste designet som 3D-modeller i Hololens. Selv om Hololens ikke har skjermbegrensninger, er ikke synsfeltet større enn de innerste brilleglassene. Grensesnittet kan derfor ikke være så stort at brukeren må bevege seg rundt. En av våre største utfordringer har vært å plassere objekter nærme nok, men samtidig langt nok fra hverandre til at brukeren skal treffe de med "gaze".

Collage of pictures taken for the student blog

Scrum - En smidig arbeidsprosess

Post-it lapper har vært hyppig brukt i dette Scrum-prosjektet. Post-it lappene har hjulpet oss å ha en smidig arbeidsprosess der alle arbeidsoppgavene har blitt delt opp i mindre oppgaver på hver sin post-it. På denne måten har man alltid oversikt over hvilke oppgaver som er igjen, og hvilke som er under utvikling.

picture of logo

En sniktitt inn i fremtiden

Det har vært utrolig spennende å jobbe med så ny teknologi. Det føles nærmest som jeg har fått muligheten til å få en sniktitt inn i fremtiden. Veiledningen jeg har fått fra den svært dyktige og erfarene designeren, Frank Johansen fra Runestone Interactive, har vært fantastisk. Av han har jeg fått lov til å vise frem det jeg kan, samtidig som han har hjulpet meg videre.