Turgut logo

Xlayer - Bachelorprosjekt

Bacheloroppgaven på Westerdals Oslo ACT skriver jeg sammen med fire medstudenter hos Runestone Interactive. Der har vi fått i oppdrag å lage en prototype for et av deres spennende prosjekter innen Mixed Reality. Vi jobber her med både design og Unity for å lage en interaktiv prototype i Microsofts nye brille; Hololens. Les mer om min rolle som interaksjonsdesigner.

KIT logo

Alle prosjekter

Ved siden av studiene har jeg gjort flere prosjekter innen grafisk design som logoer og markedsmateriell. Jeg vant for eksempel logokonkurransen til KIT, en studentforening på Westerdals. Jeg har også fungert som grafisk designer og fotograf for Turgut Music i flere år. Se gjerne alle prosjektene jeg er stolt av, både fra skolen og utenom.